Ενδοδοντία

Ενδοδοντία
Ενδοδοντία

Είναι ο επιστημονικός τομέας της οδοντιατρικής που ασχολείται με το εσωτερικό του δοντιού, δηλαδή κυρίως με τον πολφό (ή νεύρο όπως έχει επικρατήσει εσφαλμένα) και κύριο αντικείμενο είναι η ενδοδοντική θεραπεία (ή απονεύρωση=λανθασμένος όρος). Στο οδοντιατρείο μας παρέχεται προς τους ασθενείς το μεγαλύτερο μέρος της ενδοδοντίας, γίνονται ενδοδοντικές θεραπείες (απονευρώσεις), επαναλήψεις ατελών ενδοδοντικών θεραπειών (απονευρώσεων) και άλλες θεραπευτικές εργασίες που σχετίζονται με τον πολφό.

Ενδοδοντική θεραπεία

Η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) αντιμετωπίζει την πλειοψηφία των περιπτώσεων έντονου πόνου που θα αναγκάσουν τον ασθενή να προσέλθει στο ιατρείο μας. Οι έντονοι πόνοι προκαλούνται από…

περισσοτερα

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας

Για την επιτυχία μιας ενδοδοντικής θεραπείας/απονεύρωσης, έχουν οριστεί κάποια σαφή ακτινογραφικά κριτήρια. Ο ασθενής μπορεί να προσέλθει είτε με πόνο σε κάποιο δόντι που…

περισσοτερα