Ανύψωση Ιγμορείου

Ανύψωση Ιγμορείου

Τα ιγμόρεια είναι κοιλότητες που υπάρχουν φυσιολογικά σε κάθε άνθρωπο εκατέρωθεν της μύτης, και αρκετές φορές έχουν στενή σχέση με τις ρίζες των οπισθίων δοντιών. Έτσι σε περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει εξαγωγή των δοντιών αυτών και αντικατάστασή τους με οδοντικά εμφυτεύματα, τα ιγμόρεια ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Σε τέτοιες καταστάσεις τη λύση έρχεται να δώσει μια επέμβαση που λέγεται ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου. Ουσιαστικά, η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην μετατόπιση του εδάφους του ιγμορείου κατά μερικά χιλιοστά πιο πάνω, έτσι ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση εμφυτευμάτων σωστού μήκους. Είναι μια διαδικασία ανώδυνη και με ομαλή μετεγχειρητική πορεία αφού χορηγούνται στον ασθενή ήπια παυσίπονα. Τις πρώτες μέρες μετά την επέμβαση μπορεί να παρατηρηθεί οίδημα (πρήξιμο) στην περιοχή, γεγονός που είναι απόλυτα φυσιολογικό μετά από τέτοιες επεμβάσεις, και αποδράμει μόνο του μέσα σε λίγες μέρες (4-5 συνήθως).