Εμφυτεύματα

Εμφυτεύματα

Τα υγιή δόντια αποτελούν αναμφίβολα ένδειξη ευρωστίας και δίνουν αυτοπεποίθηση. Δεν είναι λίγες οι φορές που μπορούμε να κερδίσουμε και τον πιό δύσκολο εχθρό με ένα όμορφο χαμόγελο! Η απώλειά τους συνεπώς είναι ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά τόσο στη λειτουργία όσο και στην αισθητική του προσώπου μας.
Για πολλά χρόνια η αποκατάσταση των ελλειπόντων δοντιών αποτέλεσε πρόκληση για τους οδοντιάτρους, καθώς οι προσθετικές κατασκευές που προτείνονταν, κινητές ή ακίνητες, έχουν κάποια ανυπέρβλητα μειονεκτήματα.
Τα τελευταία 40 χρόνια έχουν ενταχθεί στο "οπλοστάσιο" του σύγχρονου οδοντιάτρου τα εμφυτεύματα. Τα εμφυτεύματα αποτελούν, με τα σημερινά δεδομένα, ίσως την πιό βιολογική λύση στο πρόβλημα της απώλειας των δοντιών μιάς και προσθέτουμε στην περιοχή του ελλείματος "ρίζα" (το εμφύτευμα) και "μύλη"  (προσθετική εργασία που στηρίζεται στο εμφύτευμα).
Στα βασικά πλονεκτήματα των εμυτευματικών αποκαταστάσεων συγκαταλλέγεται η αποφυγή της παρασκευής (τροχισματος) των παρακειμένων δοντιών, και η προσθήκη δοντιών σε περιοχές που δεν έχουμε στηρίγματα τα οποία ενδεχομένως θα στήριζαν μία ακίνητη γέφυρα.
Η χειρουργική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων είναι προτιμότερο να γίνεται από οδοντιάτρους που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, και μπορούν να αναλαμβάνουν την παρακολούθηση του ασθενούς. Στο ιατρείο μας υπάρχει μόνιμη συνεργασία με περιοδοντολόγο εξειδικευμένο στην χειρουργική των εμφυτευμάτων και τις χειρουργικές αναπλαστικές τεχνικές.