Ενδοδοντική θεραπεία

Ενδοδοντική θεραπεία

Η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) αντιμετωπίζει την πλειοψηφία των περιπτώσεων έντονου πόνου που θα αναγκάσουν τον ασθενή να προσέλθει στο ιατρείο μας. Οι έντονοι πόνοι προκαλούνται από ορισμένα ερεθίσματα όπως τα ζεστά ή κρύα ροφήματα καθώς και κατα τη μάσηση της τροφής. Ενδοδοντική θεραπεία μπορεί να δεχτεί και κάποιο δόντι όταν προσέλθει ο ασθενής για μια απλή έμφραξη (σφράγισμα) και κατα τον καθαρισμο του δοντιου απο την τερηδόνα διαπιστωθεί η εγγύτητα του με τον πολφό του δοντιού. Επιπροσθέτως ενδοδοντικη θεραπεία μπορεί να γίνει σκόπιμα κατά περίπτωση όταν εξυπηρετεί το προσθετικό σχέδιο θεραπείας του ασθενούς. Τέλος γίνεται ενδοδοντική θεραπεία όταν διαπιστωθεί η νέκρωση ενός δοντιού. Κατά την ενδοδοντική θεραπεία καθαρίζεται το δοντι απο τη τερηδόνα και αφαιρούνται όλα τα εσωτερικά συστατικά του πολφου. Κατόπιν δημιουργείται ο χώρος για να γεμίσουν οι ρίζες με ειδικό εμφρακτικό υλικό ερμητικά, έτσι ώστε να δυσκολεύονται τα μικρόβια να μπούνε στο εσωτερικό του δοντιού και να προκαλέσουν φλεγμονή. Η αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών απαιτεί τη κατασκευή στεφάνης (θήκης) για την προστασία από κατάγματα.