Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας

Για την επιτυχία μιας ενδοδοντικής θεραπείας/απονεύρωσης, έχουν οριστεί κάποια σαφή ακτινογραφικά κριτήρια. Ο ασθενής μπορεί να προσέλθει είτε με πόνο σε κάποιο δόντι που γνωρίζει ότι είναι απονευρωμένο (συνήθως κατά τη μάσηση) είτε για απλό έλεγχο και να διαπιστωθεί ότι υπάρχουν απονευρώσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά. Στην πρώτη περίπτωση η ατελής ενδοδοντική θεραπεία προκάλεσε κάποιο σύμπτωμα, στη δεύτερη περίπτωση έχει σημαντικές πιθανότητες να προκαλέσει στο μέλλον. Και στις δυο περιπτώσεις, ειδικά στη δεύτερη και πριν προχωρήσουμε σε κάποια μόνιμη προσθετική αποκατάσταση, οφείλουμε να προχωρήσουμε στην επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας.