Νάρθηκες βρυγμού / κεφαλαλγίες

Νάρθηκες βρυγμού / κεφαλαλγίες

Η φυσιολογία του στοματογναθικού συστήματος (όπως είναι ο σωστός όρος) είναι ο επιστημονικός τομέας της οδοντιατρικής που ασχολείται με τις παθήσεις της κροταφογναθικής διάρθρωσης (ΚΓΔ). Πολλές φορές οι ασθενείς παραπονούνται για συμπτώματα που σχετίζονται με την ΚΓΔ αλλά λόγω κακής διάγνωσης ταλαιπωρούνται και δε βρίσκουν λύση στο πρόβλημά τους. Έτσι πονοκέφαλοι που επιμένουν, πόνος στην περιοχή της άρθρωσης και του προσώπου, αδυναμία μάσησης, πολλές φορές οδηγούν τους ασθενείς σε άλλες ειδικότητες και ίσως σε λανθασμένες διαγνώσεις. Η δυσλειτουργία της ΚΓΔ, το σφίξιμο των δοντιών κατά τη διάρκεια του ύπνου (βρυγμός) ή ακόμα και κάποιες συνήθειες που κάποιοι ασθενείς έχουν πέρα από τις φυσιολογικές λειτουργίες (παραλειτουργικές έξεις) μπορούν να καταλήξουν σε τέτοια συμπτωματολογία. Στο ιατρείο μας γίνεται θεραπεία αρκετών δυσλειτουργιών της ΚΓΔ με νάρθηκα σταθεροποίησης.