Στεφάνες (θήκες) & γέφυρες

Στεφάνες (θήκες) & γέφυρες

Από τις πλέον κλασσικές αποκαταστάσεις της σύγχρονης οδοντιατρικής είναι οι στεφάνες (θήκες/κορώνες) και οι γέφυρες. Μπορεί να είναι κατασκευασμένες από μέταλλο, μέταλλο και κεραμικό υλικό (πορσελάνη) ή εξ ολοκλήρου  από κεραμικό υλικό (ολοκεραμικές στεφάνες). Τοποθετούνται για να ενισχύσουν και να αποκαταστήσουν ένα κατεστραμμένο δόντι, μετά από ενδοδοντική θεραπεία, ή για να χρησιμοποιηθούν ως στηρίγματα μερικής οδοντοστοιχίας. Σε κάποιες περιπτώσεις που λείπουν δόντια και στις παρακείμενες περιοχές υπάρχουν δόντια που χρειάζονται αποκατάσταση, μπορούμε να φτιάξουμε θήκες, οι οποίες στα ενδιάμεσα έχουν δόντια που καλύπτουν τα κενά. Αυτή η κατασκευή είναι η γέφυρα που χρησιμοποιείται για να αποκατασταθούν ελλείποντα δόντια σε αυτές τις περιπτώσεις ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση εμφυτευμάτων.