Τακτικοί έλεγχοι

Τακτικοί έλεγχοι

Το έκτακτο περιστατικό στο οδοντιατρείο, αποτελεί τον κυριότερο λόγο προσέλευσης των ασθενών στα περισσότερα οδοντιατρεία. Ο πόνος και το κάταγμα του δοντιού, αποτελούν τα βασικότερα συμπτώματα που οι ασθενείς, μας αναφέρουν. Η προσέλευση του ασθενούς στο οδοντιατρείο έτσι, συνδέεται με αρνητικά συναισθήματα. Ο ασθενής βρίσκεται σε μία δυσάρεστη θέση, επιθυμεί να εξυπηρετηθεί όσο πιο σύντομα γίνεται
και πολλές φορές έχει την προσδοκία να λυθεί το πρόβλημά του άμεσα, οριστικά και οικονομικά. Από την άλλη πλευρά ο οδοντίατρος, βρίσκεται στη δύσκολη θέση να θέλει να εξυπηρετήσει τον ασθενή του μέσα στα προγραμματισμένα ραντεβού και να δώσει μία λύση που θα ανταποκρίνεται στο μέτρο του δυνατού στις προσδοκίες του τελευταίου. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Ο ασθενής θεωρεί πολλές φορές πως έχει ταλαιπωρηθεί πολύ και αδίκως, ενώ έχει «σπαταλήσει» αρκετά χρήματα, χωρίς να υπάρχει το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Ο οδοντίατρος από την πλευρά του αναγκάζεται να εργάζεται σε συνθήκες πίεσης, ώρες επιπλέον του ωραρίου του και πολλές φορές θεωρεί πως δεν ανταμείβεται επαρκώς για την υπηρεσία που παρέχει και για την ευθύνη που αναλαμβάνει.

Η αιτία αυτής της κατάστασης θα μπορούσε να συνοψιστεί στην κακή νοοτροπία ασθενών και οδοντιάτρων που υποτιμούν την αξία της πρόληψης στο χώρο της υγείας και ειδικότερα στην οδοντιατρική.
Η πρόληψη ξεκινάει από την παιδική ηλικία και εδραιώνεται στη συνείδηση του ανθρώπου ως ανάγκη για την αποφυγή της νόσου. Η φιλική σχέση του παιδιού με τον οικογενειακό οδοντίατρο, η διδασκαλία της στοματικής υγιεινής και οι μικροπαρεμβάσεις που θα του εξασφαλίσουν μία καλή στοματική υγεία, εδραιώνουν μία υγιή αντίληψη. Το παιδί βλέπει ευχάριστα την προσέλευσή του στο οδοντιατρείο και όχι με φόβο, ως κάτι
επώδυνο και τρομακτικό. Χτίζεται μία σχέση με τον μελλοντικό ενήλικα, που θα προσέρχεται στο οδοντιατρείο χωρίς αρνητικά συναισθήματα, θα ακολουθεί τις συμβουλές του οδοντιάτρου του και δε θα βρίσκεται ενώπιων απρόβλεπτων καταστάσεων. Η τακτική προσέλευση του ενήλικα πλέον, για έλεγχο και καθαρισμό, εδραιώνουν
μία υγιή σχέση μεταξύ οδοντιάτρου και ασθενούς, ενώ αποτελούν και τον κυριότερο τρόπο για την αποφυγή εκτάκτων περιστατικών.