Οδοντοστοιχίες

Οδοντοστοιχίες

Οι οδοντοστοιχίες (Ολικές/μασέλες και Μερικές/μηχανάκια ή βιτάλια) έχουν αποτελέσει για αιώνες τη λύση εκλογής για ασθενείς που έχουν εκτεταμένη ή και ολική απώλεια των δοντιών τους. Στις μέρες μας φαίνεται μία παρωχημένη λύση για πολλούς, εν τούτοις δίνει λύση σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν εμφυτεύματα. Η οδοντοστοιχία για να έχει επιτυχία απαιτεί ιδιαίτερη γνώση και δεξιότητα του οδοντιάτρου ώστε να μπορέσει να αποτυπώσει και να καταγράψει λεπτομερώς τις γνάθους του ασθενούς αλλά να έχει και την ικανότητα να παρέμβει στα εργαστηριακά στάδια έτσι ώστε να εξατομικεύσει πλήρως την προσθετική αποκατάσταση.