Γεννήθηκε στην Αθήνα και περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Γυμνάσιο-Λύκειο των Γλυκών Νερών. Κατόπιν εισήχθη με πανελλήνιες εξετάσεις στην Οδοντιατρική σχολή του ΕΚΠΑ. Μετά την αποφοίτηση και την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, εισήχθη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα των Οδοντιατρικών Βιοϋλικών της ίδιας σχολής. Εν συνεχεία, ενεγράφη ως υποψήφιος διδάκτορας στην Οδοντιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, από όπου και πήρε τον τίτλο του διδάκτορα το 2018. Παράλληλα και από το 2007 είναι επιστημονικός συνεργάτης του εργαστηρίου Οδοντιατρικών Βιοϋλικών της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. 

Kostas Anastasiadis is on Facebook and LinkedIn

1Additional Info